Na vsebino

Polževa pot

Polževa pot

1993

Ustanovitev

Ob ustanovitvi je bilo v zavod vključenih 8 uporabnikov. Zavod je deloval v začasnih prostorih, v pisarni Medobčinskega društva Sožitje Maribor.

1995

Novi prostori

Preselili smo se v nove prostore na Rapočevi ulici 13, ki jih je v brezplačen najem namenila Mestna občina Maribor. Temeljito obnovo in dograditev objekta je financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, opremo pa so prispevali številni donatorji. V matičnem objektu je bilo prostora za 45 uporabnikov.

1998

Prva stanovanjska skupina

Julija je bila ustanovljena prva stanovanjska skupina na Ljubljanski ulici 52 v Mariboru. V njej je dom dobilo 9 stanovalcev.

2004

Nove enote

Januarja sta se v VDC POLŽ Maribor priključili VDC Mravlja Lenart in VDC Slovenska Bistrica. Septembra je v Rušah pričela delovati peta enota s storitvami varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji VDC POLŽ Maribor.

2008

Nove enote

Januarja sta se v VDC POLŽ Maribor priključili VDC Mravlja Lenart in VDC Slovenska Bistrica. Septembra je v Rušah pričela delovati peta enota s storitvami varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi ...

2012

Sodelovanje v mednarodnem projektu

Sodelovali smo v mednarodnem projektu Extending Creative Practice. V maju smo pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

2014

E-Qalin

Pričeli smo z vpeljevanjem vseevropskega sistema kakovosti storitev E-Qalin (European quality-improving learning).

2016

Povečanje števila uporabnikov

V letu 2016 smo dobili odobrenih dodatnih 25 mest za vključitev uporabnikov v enote vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Skupno je na vseh enotah vključenih 253 uporabnikov.

2018

Prejeli certifikat

V letu 2018 smo prejeli certifikat kakovosti E-Qalin za kakovostno izvajanje storitve. Prejeli smo tudi posebno priznanje Inštituta Ekvilib, ker širimo kulturo družini prijaznega podjetja v Sloveniji že deseto leto.

2020

Prejeli nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih

V letu 2020 smo bili izbrani na razpisu za sofinanciranje pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja, naziv projekta je: » S teboj lahko«.
V tem letu je VDC Polž Maribor s strani MDDSZ prejemnik nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih.
Strokovna delavka Sabina Petek prejme Znak strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije za pomembne dosežke na področju socialnega varstva.

1994

Dve lokaciji

Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji smo izvajali že na dveh začasnih lokacijah z 18 uporabniki.

1997

Druga enota

Januarja je zaživela druga enota varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji na Dalmatinski ulici 1 v Mariboru.

2001

Povečanje številka stanovalcev

Pet stanovalcev se je naselilo v stanovanje na Regentovi ulici v Mariboru.

2007

Povečanje številka stanovalcev

Pet stanovalcev se je naselilo v stanovanje na Regentovi ulici v Mariboru.

2009 - 2011

Sodelovanje v mednarodnem projektu NQF Inclusive

Med letoma 2009 in 2011 smo kot partner sodelovali v mednarodnem projektu NQF Inclusive. 11. maja 2011 smo na atletskem stadionu Poljane in v OŠ Gustava Šiliha organizirali 18. Specialno olimpijado.

2013

Nova bivalna enota

Januarja je začela delovati nova bivalna enota Maribor, na Pekrski 3A. Od novembra smo kot projektni partner sodelovali v dvoletnem mednarodnem projektu EQF meets ECVET.

2015

Organizacije in sodelovanje

Maja smo organizirali kulturno-kulinarični dogodek Greš na kavo?, ki se ga je udeležilo okoli 200 udeležencev. V oktobru smo prejeli Listino mesta Maribor za dosežke pri organiziranju in razvoju socialnega varstva ter za vzgojno delo na tem področju v dobro uporabnikom zavoda in za zasluge pri njihovem polnovrednem vključevanju v družbeno življenje. Direktorica Jasmina Breznik je s strani MDDSZ prejela Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela.

2017

Priznanje za uspešno delo

S strani občine Šentilj smo prejeli spominsko priznanje za 10 let uspešnega delovanja in sodelovanja.

2019

Odprli enoto s 24-urnim institucionalnim varstvom

Leta 2019 smo odprli enoto s 24-urnim institucionalnim varstvom v Bohovi. Bili smo organizator XI. Abilymipade. V storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je bilo vključenih 265 uporabnikov, v institucionalno varstvo 45. Na prireditvi Greš na kavo smo gostili irskega veleposlanika. Sodelavka Jolanda Pompe na konferenci E-qalin prejme priznanje za Naj moderatorko E-qalin 2019.

Copyright © 2023 VDC POLŽ Maribor. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna Pika d.o.o..