Na vsebino

Novice

08 mar
Pustni teden smo ob marljivem…
17 feb
Ob delu nam čas hitro…
04 feb
»PUSTI PETI MOJGA SLAVCA, KAKOR…
28 jan

Št.: 9000-1/2022-1

Datum: 26. 1. 2022

Spoštovani člani sveta zavoda,

v skladu z 19. členom Statuta VDC POLŽ Maribor in 5. členom poslovnika sveta zavoda VDC POLŽ Maribor sklicujem 11. redno sejo sveta zavoda VDC POLŽ Maribor, ki bo potekala v ponedeljek, 31. 1. 2022, ob 15:30 uri, v večnamenskem prostoru VDC POLŽ Maribor, Park mladih 4 v Mariboru.

Dnevni red:

 1. Potrditev sklepčnosti in dnevnega reda
 2. Pregled zapisnika predhodne seje sveta zavoda
 3. Sprejem sprememb Statuta VDC POLŽ Maribor
 4. Sprejem Pravilnika o zaposlitvenem programu in nagrajevanju uporabnikov
 5. Sprejem sprememb Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor
 6. Poročilo o popisu sredstev na dan 31. 12. 2021
 7. Obravnava pritožbe v zvezi z neizvajanjem športnih in drugih aktivnosti v VDC POLŽ
 8. Potrditev letnega dopusta za direktorico zavoda za leto 2022
 9. Aktualne informacije, predlogi, pobude in vprašanja

V primeru, da se vabilu seje ne morete udeležiti, svojo odsotnost sporočite tajništvu zavoda, na tel. št. 02 320 86 50.

S spoštovanjem,

Martin Benko

                                                                                                                           predsednik sveta zavoda

Priloge (gradivo za člane SZ):

 • obrazložitev in predlogi sklepov,
 • Statut VDC POLŽ Maribor (predlog sprememb),
 • Pravilnik o zaposlitvenem programu in nagrajevanju uporabnikov (predlog sprememb),
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor (predlog sprememb),
 • Poročilo o popisu sredstev na dan 31. 12. 2022,
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2022,
 • Pritožba v zvezi z neizvajanjem športnih in drugih aktivnosti.

Vabljeni: člani SZ, mag. Jasmina Breznik, Marjetka Furlan, Blaž Kosi.

V  vednost: člani SZZU, predsednica sindikata VDC POLŽ Maribor, enote VDC POLŽ Maribor, objaviti na spletni strani VDC POLŽ.